Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

about
„ЕКОСЕРВИЗ” ООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1, вх. В, ап. 28, регистрирано с фирмено дело №56/2005 година по описа на габровския окръжен съд. През годините на своето съществуване „Екосервиз” ООД специализира дейността си в сферата на комуналните услуги, като основната цел е повишаване на качеството за постигане на по-голям пазарен дял. Дружеството разполага с необходимата материално-техническа база, транспортни средства и механизация. В „Екосервиз” ООД работят хора с професионален опит в своята област, разностранна квалификация, адаптивност и склонност за работа в екип.
НАПРАВЛЕНИЯТА КЪМ КОИТО Е НАСОЧЕНА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО СА:
  • Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване;
  • Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци;
  • Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
  • Услуги с пътностроителни машини и отдаване под наем на строителна и транспортна техника;
  • Дърводобив и преработка на дървен материал.

 

Инфоцентър Трявна © 2008 "ЕКОСЕРВИЗ" ООД. All Rights Reserved